Sprawnie zarządzana organizacja

Doskonałość operacyjna - łańcuch dostaw

W naszej Grupie zabezpieczeniem dostaw surowców i dystrybucją produktów w kraju i za granicą zajmuje się Departament Korporacyjny Zakupów...

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W
[102-9] [103-2]

W naszej Grupie zabezpieczeniem dostaw surowców i dystrybucją produktów w kraju i za granicą zajmuje się Departament Korporacyjny Zakupów we współpracy z Departamentem Korporacyjnym Logistyki, które razem nadzorują też procesy związane z gospodarką magazynową, konfekcjonowaniem produktów i koordynacją transportu. Do ich zadań należy ponadto określanie strategicznych celów w obszarze logistyki oraz zarządzanie ryzykiem w związanych z nią procesach.

Zarządzanie łańcuchem dostaw surowców i produktów do i ze spółek rozlokowanych w całej Polsce to dla nas ogromne wyzwanie logistyczne. Co roku transportujemy miliony ton nawozów, produktów chemicznych i surowców do ich wytworzenia. Zaawansowana logistyka pozwala optymalizować przewozy, co oznacza oszczędności finansowe i środowiskowe. Najbardziej opłacalny jest transport kolejowy, który realizujemy również z wykorzystaniem własnej spółki Grupa Azoty Koltar. Transport morski jest szczególnie zyskowny w Grupie Azoty Police ze względu na lokalizację zakładów w okolicach Szczecina.

Grupa Azoty jest pierwszą polską firmą chemiczną, która wdrożyła nowoczesny system TMS SOOT i za jego pomocą usprawniła procesy związane z transportem. Standardowe rozwiązania SOOT zostały rozszerzone o kolejne funkcjonalności: komunikowanie się z Przewoźnikami, zgłaszanie zdarzeń transportowych, awizację transportu z wykorzystaniem tzw. „linka awizacyjnego, powiadamianie odbiorcy ładunku o rozpoczęciu transportu. W planach są kolejne rozwiązania i rozszerzenia.

DOBRA PRAKTYKA

W Grupie Azoty Police działa od 2017 roku nowa baza logistyczna. Inwestycja warta 30 mln zł pozwala spółce na sprzedaż większej ilości nawozów, które wcześniej były wysyłane do odbiorców luzem. Poza zwiększeniem atrakcyjności oferty Grupy Azoty Police o sprzedaż pakowanych nawozów, w tym np. mocznika, nowa baza przyniesie także oszczędności. Ograniczona zostanie konieczność przewożenia na terenie zakładów towarów, które czekają na załadunek. Szacuje się, że dzięki temu firma oszczędza rocznie ok. 550 tys. zł.

Posiadamy bazę magazynową w całej Polsce, a dodatkowo podpisaliśmy umowy z ponad 80 dystrybutorami, którzy mają swoje magazyny na terenie całego kraju. Przestrzegamy wszelkich standardów przechowywania naszych produktów z zachowaniem norm bezpieczeństwa, które są określone w kartach charakterystyki produktów.

Obszar zakupów został skonsolidowany na poziomie grupy, od tego czasu wszyscy kluczowi dostawcy są weryfikowani pod kątem kryteriów społecznych.

Sprawnie zarządzana organizacja
Spis treści
Nasz raport