Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy

Podstawowe informacje o Grupie Azoty

Dwukrotny laureat Nagrody Nobla, Amerykanin Linus Pauling, zwykł mawiać, że „każdy aspekt współczesnego świata jest związany z chemią”. W Grupie Azoty wiemy o tym doskonale.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
D
[102-1] [IR-Profil firmy i opis otoczenia]

Dwukrotny laureat Nagrody Nobla, Amerykanin Linus Pauling, zwykł mawiać, że „każdy aspekt współczesnego świata jest związany z chemią”. W Grupie Azoty wiemy o tym doskonale. Jesteśmy dominującym w Polsce przedsiębiorstwem chemicznym dumnym ze swojej wiedzy chemicznej i umiejętności wykorzystania chemii do poprawy jakości codziennego życia milionów osób na całym świecie. Zaglądamy do wnętrza materii, by znaleźć rozwiązania codziennych ludzkich problemów. Pomagamy ziemi rodzić, a ludziom pracować. Jesteśmy chemikami.

Grupa Azoty to marka o najwyższych standardach. Im szersza staje się paleta naszych produktów i usług, tym bardziej troszczymy się o otaczający nas świat i o jakość ludzkiego życia. Dążąc do perfekcji w każdym obszarze naszej działalności, mamy na względzie zarówno budowanie wartości firmy, jak i satysfakcję wszystkich użytkowników naszych produktów. Stworzyliśmy nowoczesną, silną grupę kapitałową. Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele.

[102-7] [102-4]
14
Ponad 14,1 tysiąca pracowników w 2016 roku i blisko 14,5 tysiąca w 2017
38
Spółek w Grupie Kapitałowej
5
Segmentów
 • Nawozy-Agro,
 • Tworzywa,
 • Chemia,
 • Energetyka,
 • Pozostałe, w tym m.in. usługi laboratoryjne, logistyka
4
Lokalizacje głównych zakładów produkcyjnych
 • Tarnów
 • Puławy
 • Police
 • Kędzierzyn-Koźle


9
Kluczowych surowców - pozyskiwanych i przetwarzanych w działalności produkcyjnej:
 • Amoniak
 • Benzen
 • Fenol
 • Fosforyty
 • Propylen
 • Siarka
 • Sól potasowa
 • Węgiel
 • Gaz ziemny
17
Tysięcy transportów samochodowych miesięcznie
5
Obszarów na których, obecne są produkty
 • Unia Europejska
 • Ameryka Południowa
 • Azja
 • Afryka
 • Ameryka Północna
55
Organizacji, w których prace aktywnie zaangażowana jest Grupa Azoty
+960%
Wzrost kursu akcji Grupy Azoty S.A. od IPO

Lider w Polsce

Grupa Azoty jest największym krajowym producentem branży chemicznej. Obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów.

TOP 1 wśród:

 • producentów nawozów azotowych, azotowo-siarkowych, azotowo-fosforowych i wieloskładnikowych*
 • producentów poliamidów
 • producentów alkoholi OXO i plastyfikatorów
 • bieli tytanowej i melaminy

nawozy wieloskładnikowe razem (AP, NPK, PK)

Wiodący producent w UE

Jesteśmy pierwszą środkowoeuropejską firmą na liście 40 najbardziej wpływowych podmiotów rynku chemicznego ICIS TOP 40 Power Players 2015. Znajdujemy się w czołówce europejskich producentów chemicznych.

TOP 2 wśród:

 • producentów nawozów azotowych

TOP 3 wśród:

 • producentów melaminy
 • producentów nawozów wieloskładnikowych
Zobacz co produkujemy
[102-2]

Zobacz co produkujemy

Udział w dochodach Grupy Azoty w I kwartale 2018 roku:Struktura geograficzna w 2017 roku:


[102-2]

Podstawowe obszary naszej działalności to:

Nawozy-Agro

Największy udział w naszej sprzedaży mają nawozy mineralne – jesteśmy liderem na rynku polskim i drugim co do wielkości ich producentem w Unii Europejskiej. Oferujemy nawozy azotowe i wieloskładnikowe oraz amoniak i inne półprodukty wytwarzane na bazie azotu. Nawozy wytwarzamy w spółkach w Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie, Policach oraz Gdańsku i Chorzowie.

(Więcej o naszych nawozach w strefie klienta na stronach: https://nawozy.eu/ oraz http://nawozy.grupaazoty.com/)

Tworzywa

Drugim co do wielkości segmentem sprzedaży są tworzywa. W ofercie mamy m.in. Tarnamid® i Alphalon® (nazwy handlowe poliamidu 6), Tarnoform® (nazwa handlowa poliacetalu – POM) oraz inne tworzywa modyfikowane. Tworzywa Grupy Azoty są wytwarzane w spółkach w Tarnowie, Puławach oraz Guben (Niemcy). Jesteśmy liderem w produkcji poliamidu 6 w Polsce, a wśród wytwórców w Unii Europejskiej zajmujemy trzecią pozycję.

Chemia

Segment Chemia wytwarza m.in. produkty OXO (alkohole OXO, plastyfikatory), mocznik do celów technicznych, melaminę i siarkę, biel tytanową oraz inne.

Energetyka

Nasze główne zakłady mają własne instalacje wytwarzające energię elektryczną i cieplną, którą przesyłamy swoimi sieciami dystrybucyjnymi – najczęściej do poszczególnych spółek Grupy. Dostarczamy też energię elektryczną i wodę grzewczą odbiorcom lokalnym.

Dopełnieniem funkcjonowania naszej Grupy jest obszar usługowy. Są to głównie usługi serwisowe (automatyka, projektowanie, remonty itp.), logistyczne (przewozy samochodowe, kolejowe, porty) oraz produkcja katalizatorów.

Zobacz, gdzie produkujemy

Grupa Azoty - core business

Zobacz, gdzie sprzedajemy nasze produkty
[102-6]

[102-6]Tworzymy nowoczesne produkty najwyższej jakości, które sprzedajemy głównie w Polsce. Eksport kierujemy przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej, w szczególności do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Francji i Belgii, a także do Azji i Ameryki Południowej.

Kierunki sprzedaży Grupy Azoty w rozbiciu na regiony (wg przychodów ze sprzedaży)

Kierunki sprzedaży Jednostki Dominującej w rozbiciu na regiony (wg przychodów ze sprzedaży)

[102-5]

Na dzień 31 grudnia 2017 r. naszą Grupę – obok jednostki dominującej Grupa Azoty S.A. – tworzyło czterdzieści spółek zależnych.

[102-3]

Mimo globalnego wpływu pozostajemy organizacją polską – ogromna większość naszej produkcji zlokalizowana jest w kraju, a siedziba jednostki dominującej znajduje się w Tarnowie. W ciągu ostatnich pięciu lat skonsolidowaliśmy największe zakłady chemiczne w Polsce – pod jedną marką Grupy Azoty zgromadziliśmy komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach. Stworzyliśmy największy w Polsce – i jeden z największych w Europie – koncern chemiczny. Aktywnie współtworzymy branże, w których działamy – nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą w kilkudziesięciu stowarzyszeniach i organizacjach, do których należymy.

Zobacz, do jakich należymy organizacji
[102-13]

[102-13]

W latach 2016 i 2017 grupa kapitałowa Grupa Azoty należała do następujących organizacji i stowarzyszeń:
Link
Centrum Zaawansowanych Technologii przy Instytucie Chemii Przemysłowej
Strona www
EPCA The European Petrochemical Association (Europejskie Stowarzyszenie Petrochemiczne)
Strona www
EPF – European Panel Federation
Strona www
Executive Club
Strona www
Fertilizers Europe (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów)
Strona www
Forum ISO 14000
Strona www
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
Strona www
GCU Bureau (General Contract of Use for Wagons)
Strona www
IFA – International Fertilizer Industry Association
Strona www
Instytut Audytorów Wewnętrznych IIa Polska
Strona www
ISSA – Organizacja ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych
Strona www
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Strona www
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Strona www
Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie
Strona www
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
Strona www
Klaster Chemii Specjalistycznej Chem-Ster
Strona www
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Strona www
Klub Sportowy Azoty-Puławy
Strona www
Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk
Strona www
Konsorcjum Info – Tech – Med. Krajowa Sieć Informatyczna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy
Strona www
Naczelna Organizacja Techniczna
Strona www
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona www
Opolska Izba Gospodarcza
Strona www
Fundacja Instytut Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”
Strona www
Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”
Strona www
Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
Strona www
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Strona www
Polska Izba Rzeczników Patentowych
Strona www
Polska Platforma Technologiczna – Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle
Brak
Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych
Brak
Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Chemii
Brak
Polski Komitet Normalizacyjny
Strona www
Polskie Forum ISO 9000
Strona www
Polsko-Brazylijska Izba Gospodarcza
Strona www
Północna Izba Gospodarcza
Strona www
Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości
Strona www
Staszowska Izba Gospodarcza
Strona www
Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją
Strona www
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
Strona www
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnowski
Strona www
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Strona www
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Strona www
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Kraków, Oddział Lublin, Oddział Kielce
Kraków www
Lublin www
Kielce www
Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych
Strona www
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny
Strona www
System pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych SPOT
Strona www
Towarowa Giełda Energii S.A.
Strona www
Transparency Register
Strona www


W 2016 roku Grupa Azoty należała także do następujących organizacji: Światowe Forum Ekonomiczne; CEMS – The Global Alliance in Management Education; Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych; Chatham House; CEFIC (European Chemical Industry Council); Plastics Europe; CEEP (Central European Energy Partners); ESA – The European Sulphuric Acid Association (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kwasu Siarkowego); Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie; Grupa Promocyjna NPG-6; Regionalna Izba Gospodarcza; Brytyjsko-Polska Izba Gospodarcza; Puławska Izba Gospodarcza; Polska Grupa Bezpieczeństwa Chemicznego; Forum Dużych Konsumentów Gazu; Stowarzyszenie Lubelskie Drewno; TDMA (Titanium Dioxide Manufacturers Association); INCOPA (The European Inorganic Coagulants Producers Association); IPMA (International Project Management Association Polska); Business Club Szczecin; Stowarzyszenie Konsumentów i Importerów Soli Potasowej; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (Zielone Biuro)

W 2017 roku dołączyła z kolei do organizacji: Polskie Stowarzyszenie Jakości; International Controller Verein; Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska; HTRI (Heat Transfer Research Inc.); Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa; Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski.

WARTO WIEDZIEĆ

Grupa Azoty znalazła się w czołówce rankingu „Value Creation in Chemicals 2016” wśród największych spółek chemicznych na świecie. Ranking powstał na podstawie wyników analizy 190 największych spółek chemicznych pod kątem całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy. Na ocenę składały się m.in. wartość akcji oraz wartość wypłaconych dywidend. Te zaś są pochodną różnych czynników, m.in. zmiany przychodów, marży, zmiany liczby wyemitowanych akcji czy poziomu zadłużenia.

Wprowadzenie
Spis treści
Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy