Wprowadzenie

List prezesa zarządu

Szanowni Państwo,

przed Państwem lektura kolejnego raportu zintegrowanego Grupy Azoty. 

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
S
[102-14]

Szanowni Państwo,

przed Państwem lektura kolejnego raportu zintegrowanego Grupy Azoty. Chcemy pokazać, w jaki sposób każda z naszych najważniejszych spółek buduje wartość swoją, całej Grupy i polskiej gospodarki. Wierzymy w chemię bezpieczną i użyteczną, opartą na innowacjach – taką, która pomaga stawić czoła wyzwaniom XXI wieku. Nigdy wcześniej nauka nie otwierała przed branżą chemiczną tak dużych możliwości – w Grupie Azoty potrafimy to wykorzystać, a każdego dnia i w każdym naszym produkcie udowadniamy, że świat dzięki współczesnej chemii może być lepszym miejscem do życia.

Jesteśmy największym w Polsce wytwórcą chemikaliów, a nasze produkty znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach gospodarki. W ciągu ostatnich dwóch lat znaleźliśmy się w czołówce rankingu „Value Creation in Chemicals” wśród największych spółek chemicznych na świecie. Pozycja lidera nie oznacza jednak, że nie musimy się zmieniać – przeciwnie, jesteśmy organizacją, która chce i potrafi weryfikować swoje plany i dostosowywać się do aktualnych warunków rynkowych. Lata 2016–2017 udowodniły to znakomicie – na zmiany koniunkturalne w gospodarce, rozwój przemysłu 4.0 i rozwiązań big data, nowe regulacje środowiskowe oraz nowe trendy na rynku pracy odpowiedzieliśmy aktualizacją strategii biznesowej obowiązującej w Grupie do 2020 roku. Cztery kluczowe dla naszej przyszłości obszary rozwoju to ukończenie konsolidacji Grupy, wzmocnienie naszych rozwiązań dla rolnictwa, rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji, które będą dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Wraz z aktualizacją strategii zaktualizowaliśmy również nasze wskaźniki korporacyjne. Ich wartości w sposób właściwy i zgodny z obecnym otoczeniem rynkowym wyznaczają poziomy, względem których dokonywany będzie pomiar stopnia wdrożenia i realizacji planowanych działań strategicznych. Szczegółowe informacje o naszym nowym podejściu strategicznym znajdą Państwo w dalszej części raportu zintegrowanego.

Rozwój Grupy Azoty wiążemy z inwestycjami. W ostatnich latach zmieniliśmy strukturę finansowania tak, aby umożliwiała realizację kluczowych projektów inwestycyjnych. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że podjęte działania zapewniają długoterminowe bezpieczeństwo finansowe każdej z kluczowych spółek tworzących Grupę. Konsekwentnie realizujemy nasz program inwestycyjny, na który w latach 2016–2017 przeznaczyliśmy ponad 2 mld zł. Na uwagę zasługuje bardzo bezpieczny poziom zadłużenia – ze wskaźnikiem dług netto/EBITDA wynoszącym ok. 0,3 – który pozwala realizować działania rozwojowe i zachować wysokie ratingi kredytowe w instytucjach finansowych.

Pośrednio lub bezpośrednio nasze produkty nawozowe i pozanawozowe są obecne w życiu każdego Polaka oraz wielu mieszkańców Europy i świata. Tak zwana wielka chemia – obok szans i możliwości, które daje – wiązać się musi ze szczególną odpowiedzialnością. W Grupie Azoty kwestię tę podnosimy do poziomu strategicznego. Naszymi działaniami i decyzjami udowadniamy, że możliwe jest łączenie celów biznesowych i wzrostu wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa ze zrównoważoną i bezpieczną produkcją, doskonaleniem działalności operacyjnej i zarządczej, budowaniem spójnej kultury organizacyjnej opartej na wartościach i innowacyjności, zwiększaniem pozytywnego wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze.

[102-12]

Jak pokazały wyniki Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2018, jesteśmy liderem odpowiedzialności w przemyśle. Dołączyliśmy do Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Cyklicznie poddajemy się ocenom dokonywanym przy tworzeniu polskich i zagranicznych ratingów uwzględniających czynniki pozafinansowe ESG (Environmental, Social, Governance), które potwierdzają, że kwalifikujemy się do takich indeksów, jak: Respect Index, MSCI ESG oraz FTSE4Good Emerging Index. Cztery największe spółki Grupy Azoty działają zgodnie z certyfikatem Product Stewardship Standard.

Jesteśmy dumni z wypracowanego w Grupie zintegrowanego podejścia do aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Chcemy je rozpowszechniać również wśród naszych klientów. Doskonałym przykładem mogą być – opisane w niniejszym raporcie – podejmowane przez nas działania propagujące precyzyjne rolnictwo. Zgromadzoną przez lata wiedzą w tym zakresie dzielimy się ze studentami, naukowcami i rolnikami, m.in. w ramach programu „Grunt to wiedza”. Każdego roku zachęcamy kilka tysięcy rolników do produkcji żywności bezpiecznej, wysokiej jakości i zapewniającej dobre wyniki ekonomiczne w połączeniu z działaniami mającymi na celu ochronę środowiska naturalnego, dostosowanymi do potrzeb polskiego rolnictwa.

Zrównoważony rozwój Grupy nie byłby możliwy bez innowacyjnych produktów. Chcemy być branżowym liderem wdrożeń badawczo-rozwojowych. W raporcie przeczytają Państwo m.in. o powstającym w Tarnowie nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty. To tam opracowywane będą już wkrótce zaawansowane materiały, nowoczesne produkty nawozowe oraz wyroby proekologiczne. O otwarciu Grupy Azoty na innowacje świadczy także nasz udział w konkursach Innovation Pitch czy uruchomienie Idea4Azoty – autorskiego, nowatorskiego programu akceleracyjnego, dzięki któremu wynalazcy-innowatorzy mają szansę uzyskać od Grupy Azoty pełny zakres wsparcia – od dofinansowania, przez zaplecze infrastrukturalne, po usługi doradcze.

Szanowni Państwo, Grupa Azoty działa na bardzo konkurencyjnym rynku globalnym. Jestem przekonany, że w każdym z obszarów naszej działalności potrafimy nie tylko utrzymać wysoką pozycję, ale przede wszystkim zdobywać nowe rynki i pozyskiwać kolejnych klientów. Coraz większa integracja naszych spółek i uzyskana dzięki temu synergia pozwalają na umacnianie przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie wydłużamy nasz łańcuch wartości, inwestując niebagatelne środki w nowe produkty oraz technologie. Chcemy dać bodziec do rozwoju całego krajowego sektora chemicznego i branż pokrewnych, jednocześnie ograniczając polski deficyt handlowy w obszarze chemikaliów. O tym, jak to robimy, dowiedzą się Państwo z naszego raportu. Serdecznie zapraszam do lektury.

Z wyrazami szacunku

dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu

Nagrody i wyróżnienia 2016-2017

Dobry biznes

Lider Polskiego Eksportu - Grupa Azoty S.A. otrzymała Puchar Lidera Polskiego Eksportu przyznawane przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

„200 największych polskich firm” i „Polscy Ambasadorzy” - Grupa Azoty S.A. uzyskała wysoką pozycję w rankingach tygodnika „Wprost” „200 największych polskich firm” – 17 miejsce i „Polscy Ambasadorzy” – 4 miejsce w gronie największych polskich eksporterów.

Potęgi Biznesu 2016- Grupa Azoty S.A. uzyskała tytuł Potęga Biznesu 2016 w IX edycji Konkursu Potęgi Biznesu 2016 organizowanego przez Instytutu Europejskiego Biznesu.

Lokomotywa Polskiej Gospodarki - Grupa Azoty znalazła się w gronie Lokomotyw Polskiej Gospodarki – rankingu czasopisma „Home&Market” uwzględniającego dziesięć wiodących branż gospodarki. W gronie dziesięciu wyróżnionych – po jednym wyróżnionym przedstawicielu każdej branży – triumfatorem w kategorii „Przemysł Chemiczny” okazała się Grupa Azoty. Tarnowska firma nagrodzona została „za nieustanne działania zmierzające do zmiany oblicza polskiej chemii”.

Grupa Azoty z tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł”
20 stycznia 2016 r. podczas Forum „Zmieniamy Polski Przemysł” Grupa Azoty została uhonorowana tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł”. Spółka otrzymała wyróżnienie za „inwestycje bez precedensu” oraz za szeroki i będący w aktywnej realizacji program inwestycyjny.

Medal „Za Zasługi w Propagowaniu Idei Jakości” – Grupa Azoty S.A. otrzymała okolicznościowy medal 25-lecia Działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 „Za Zasługi w Propagowaniu Idei Jakości”. Wyróżnienie wręczone zostało podczas jubileuszowej konferencji „W perspektywie Jakości” zorganizowanej w Ministerstwie Rozwoju.

Spółki Grupy Azoty - na liście chemicznych Gepardów Biznesu
W sierpniu 2016 r. spośród prawie 35 tysięcy przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lipcu br. przeanalizował Instytut Europejskiego Biznesu (IEB), tytuł Geparda Biznesu 2015 uzyskało 265 firm z branży chemicznej. Na tej prestiżowej liście ponownie znalazły się spółki Grupy Azoty: Grupa Azoty S.A. na 90. miejscu i Grupa Azoty POLICE na 116. pozycji.

Grupie Azoty Kędzierzyn – Nagroda Jakości
Krajowa Izba Gospodarcza przyznała Grupie Azoty Kędzierzyn Polską Nagrodę Jakości w kategorii wielka organizacja produkcyjna.

Spółka przyjazna Inwestorom -
Podczas gali z okazji 20-lecia Konferencji WallStreet Grupa Azoty otrzymała w 2016 r. certyfikat „Spółki przyjaznej Inwestorom” w ramach programu „10 na 10”. Program dedykowany jest spółkom giełdowym, które stosują najlepsze możliwe praktyki w komunikacji rynkowej z inwestorami indywidualnymi.

Transparentna spółka 2016 r. - Grupa Azoty S.A. otrzymała zaszczytny tytuł „Transparentnej Spółki 2016 r.” w zakończonej właśnie pierwszej edycji akcji prowadzonej przez „Parkiet” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, przy wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Znalazła się tym samym w gronie dwudziestu najbardziej przejrzystych firm z WIG20, WIG40 i WIG80, które zdecydowały poddać ocenie swoją transparentność.

Nieprzerwanie w 10 edycjach Respect Index
Grupa Azoty S.A. w elitarnym gronie przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie wchodzących w skład RESPECT Index GPW od początku prowadzenia indeksu.

Innowacje

PLASTPOL 2017 - Na 21 Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL w Kielcach Grupa Azoty otrzymała medal za nowoczesność prezentacji i styl wystąpienia targowego oraz wyróżnienie za nowy typ Tarnamidu® do zastosowania w przemyśle kolejowym.

Złoty Żuraw Rolnictwa dla Grupy Azoty - Grupa Azoty została uhonorowana wyróżnieniem za program badawczy „Grunt to wiedza”.

Grupa Azoty z Diamentami Polskiej Chemii - Nagrodę w kategorii Business Executive otrzymał prezes Grupy Azoty S.A., w kategorii Inwestycja Roku nagrodę zdobyła Grupa Azoty PUŁAWY za budowę nowej wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej.

W pierwszej dziesiątce rankingu „Ekologiczna firma 2016”- Grupa Azoty znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu opublikowanego przez tygodnik Gazeta Finansowa. Raport miał na celu ocenę strategii ekologicznej polskich przedsiębiorstw oraz wyłonienie najbardziej atrakcyjnych rozwiązań.

Zaangażowanie społeczne i wkład w rozwój otoczenia

Grupa Azoty Złotym Sponsorem - Wieloletnia współpraca Grupy Azoty z miastem została doceniona podczas X edycji Forum Inwestycyjnego. Grupa Azoty została uhonorowana statuetką Złotego Sponsora w ramach podziękowania za wspieranie tej ważnej dla Tarnowa inicjatywy.

Wyróżnienie w konkursie „Dobre praktyki - biznes, szkolnictwo, nauka” - Grupa Azoty S.A. otrzymała wyróżnienie w konkursie promującym dobre przyklady współpracy przemysłu i instytucji naukowych.

Warunki pracy

Spółki Grupy Azoty – Liderami Bezpiecznej Pracy
Spółki Grupy Azoty nagrodzone zostały przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Wśród laureatów najwyższego wyróżnienia – Złotej Karty Liderów Bezpiecznej Pracy – znalazły się trzy strategiczne spółki Grupy Azoty: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty PUŁAWY i Grupa Azoty POLICE. Spółki doceniono za uzyskane przez nie wyniki w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

Grupa Azoty - Lodołamaczem
Wrażliwość społeczna i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia – to te cechy sprawiły, że Grupa Azoty S.A. zajęła III miejsce w rankingu Lodołamaczy organizowanego przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

Wspieramy globalne cele zrównoważonego rozwoju ONZ

DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty jest sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Cele te obejmują szeroki zakres wyzwań, a ich realizacja jest monitorowana na całym świecie przy wykorzystaniu odpowiednich wskaźników. Naszymi działaniami wspieramy następujące cele:

  •  Innowacyjność, przemysł, infrastruktura – u podstaw wysiłków zmierzających do realizacji tego celu leży postęp technologiczny. Bez technologii i innowacji nie będzie postępować industrializacja, a my swoimi działaniami chcemy rozwijać badania naukowe i podnosić poziom technologiczny sektora przemysłowego.
  •  Brak głodu – jesteśmy świadomi, że sektor rolnictwa i żywności jest kluczowy dla zwalczania ubóstwa. Naszym celem jest zwiększanie wydajności i produkcji, podtrzymywanie ekosystemów, przystosowywanie się do zmian klimatycznych, a także – przy użyciu naszych produktów – stopniowe poprawianie jakości gleby i ;gruntów.
  •  Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – zrównoważona konsumpcja i produkcja wymaga systematycznego podejścia i współpracy podmiotów uczestniczących w całym łańcuchu dostaw, począwszy od producentów, a skończywszy na konsumentach. Dlatego też w Grupie Azoty prowadzimy liczne szkolenia, np. dla rolników.
  •  Dobra jakość edukacji – naszym celem jest zwiększanie liczby młodzieży i dorosłych, którzy mają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne do uzyskania zatrudnienia, znalezienia godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości.
  •  Działania w dziedzinie klimatu – zmiany klimatyczne są odczuwane w każdym kraju na wszystkich kontynentach. Kwestia nadmiernej emisji gazów cieplarnianych wymaga skoordynowanej współpracy i rozwiązań wypracowanych na szczeblu międzynarodowym. Chcemy wspólnie przeciwdziałać tym niekorzystnym zmianom, redukując nasz negatywny wpływ na środowisko.
  •  Czysta woda i warunki sanitarne – prowadząc działalność, staramy się znacząco podnosić efektywność wykorzystywania wody, aby przyczynić się do rozwiązania problemu niedostatku wody.

Wdrażana Grupie strategia zrównoważonego rozwoju na lata 2018–2022 uwzględnia cele zrównoważonego rozwoju o największym znaczeniu dla branży nawozowo-chemicznej.

Poprzednia sekcja
Spis treści
Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy