Nasze produkty

Tworzymy nowoczesne produkty najwyższej jakości, które sprzedajemy głównie w Polsce. Eksport kierujemy przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej.

KIERUNKI SPRZEDAŻY * 1,2 % 2,1 % 2,5 % 33,1 % 17,5 % 43,6 % POLSKA NIEMCY POZOSTAŁE KRAJE UE AMERYKA POŁUDNIOWA POZOSTAŁA EUROPA POZOSTAŁE

* Kierunki sprzedaży Jednostki Dominującej w rozbiciu na regiony (wg przychodów ze sprzedaży)

Największym importerem w Unii Europejskiej są Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Włochy, Francja i Belgia.

WPROWADZENIE

List prezesa zarządu Grupy Azoty S.A. dr Wojciecha Wardackiego

Szanowni Państwo,

przed Państwem lektura kolejnego Raportu Zintegrowanego Grupy Azoty. Chcemy pokazać, w jaki sposób każda z naszych najważniejszych spółek buduje wartość swoją, całej Grupy i polskiej gospodarki. Wierzymy w chemię bezpieczną i użyteczną, opartą na innowacjach – taką, która pomaga stawić czoła wyzwaniom XXI wieku...

Czytaj więcej
Jesteśmy dumni z wypracowanego w Grupie zintegrowanego podejścia do aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. To podejście chcemy również propagować wśród naszych klientów. dr Wojciech Wardacki
Nasz biznes

Skonsolidowane wyniki finansowe

W 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Azoty wyniosły 9 617,495 mln zł, co oznacza zwiększenie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,3%.

Czytaj więcej
7,3 %
Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych w (mln zł)

Żródło: Opracowanie własne * Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioą w punkcie 2.4 w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nasze relacje

Stawiamy na dialog z interesariuszami.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że w zmiennym otoczeniu regularna i uczciwa wymiana informacji jest podstawą wzajemnego zrozumienia. To zaś przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Czytaj więcej
Bezpieczeństwo

Bezpieczna produkcja dla ludzi i otoczenia

Jesteśmy dumni z naszych produktów. Pracujemy wspólnie na markę Grupy Azoty, a jakość oferty jest wizytówką całej Grupy oraz każdego z zakładów.

Czytaj więcej
Przyszłość

Priorytety strategiczne odpowiedzialnego biznesu

Doskonale wiemy, z jak ogromną odpowiedzialnością wiąże się działalność w branży chemicznej. Kwestie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu są dla nas strategiczne.

Czytaj więcej
WZMACNIANIE POZYCJI RYNKOWEJ

Rozwój dzięki inteligentnemu rolnictwu

Bez rolnictwa nasze nawozy nie miałyby racji bytu. Jednocześnie bez nich współczesne rolnictwo nie istniałoby w obecnym kształcie.

Czytaj więcej