Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy

Misja i model biznesowy

W Grupie Azoty wierzymy, że nasze przedsiębiorstwa mogą się przyczynić do rozkwitu całego krajowego przemysłu chemicznego i branż pokrewnych.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W
[IR – Model biznesowy]

W Grupie Azoty wierzymy, że nasze przedsiębiorstwa mogą się przyczynić do rozkwitu całego krajowego przemysłu chemicznego i branż pokrewnych. Chcemy stanowić bazę do rozwoju łańcucha produktowego w polskim sektorze chemicznym i być liderem postępu w jego działalności badawczo-rozwojowej. Naszymi działaniami tworzymy szansę na ograniczenie krajowego deficytu handlowego związanego z chemikaliami. Stanowimy platformę współpracy ze spółkami Skarbu Państwa.

Lojalności na rynku klienta zasadniczo nie ma, ale posiadając taki kapitał, jaki ma Grupa Azoty, można sprawić, żeby ludzie czuli się dumni z korzystania z polskiej marki Cytat z sesji dialogowej

Nasza wizja:

Grupa Azoty będzie wdrażać nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w branży chemicznej spełniające oczekiwania naszych interesariuszy.

Nasza misja:

Bezpieczną, użyteczną chemią opartą na innowacjach budujemy wartość Grupy Azoty i polskiej gospodarki.

Naszą markę budujemy w oparciu o:

 • innowacyjność,
 • wiedzę,
 • odpowiedzialność,
 • profesjonalizm,
 • harmonię.

Dowiedz się jak powstają nasze produkty

Od surowców do produktu Grupa Azoty S.A.

Zobacz, gdzie wykorzystywane są nasze produkty

Rolnictwo, motoryzacja, przemysł włókienniczy, elektrotechniczny i elektroniczny. Medycyna i budownictwo. AGD i przemysł spożywczy. Nawet wędkarstwo. Pośrednio lub bezpośrednio nasze wyroby są obecne w życiu każdego Polaka oraz wielu mieszkańców Europy i świata. Ten wpływ traktujemy jako zobowiązanie do utrzymywania najwyższej jakości – rozumiemy naszą odpowiedzialność i codziennie ciężko pracujemy, aby nie zawieść oczekiwań odbiorców.


Rolnictwo

Najpowszechniejsze prawo agrotechniczne (prawo minimum von Liebiga) głosi, że wielkość plonów roślin zależy od składnika pokarmowego występującego w glebie w najmniejszej ilości. Szeroka i zróżnicowana oferta nawozów Grupy Azoty umożliwia rolnikom sprostanie wymogom tej zasady. Stosowanie nawozów produkowanych przez Grupę wpływa na wykorzystanie zasobów mineralnych i wody przez rośliny, powodując tym samym lepszą efektywność przyrodniczą i ekonomiczną nawożenia. Ponadto rozwijamy sektor usług dla przedsiębiorców, w tym m.in. program SatAgro.

Przemysł spożywczy

Z produkowanych w zakładach Grupy Azoty granulatów wytwarzane są m.in. osłonki poliamidowe stosowane jako opakowania wędlin. Wśród innych współcześnie ważnych komponentów dostarczanych przez naszą Grupę są m.in. plastyfikatory bezftalanowe wytwarzane z surowców pochodzenia biologicznego wykorzystywane również jako produkty do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Przemysł motoryzacyjny

Produkowany przez nas poliamid 6 oraz POM są szeroko wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym. Ich niezwykłe właściwości – m.in. wysoka wytrzymałość, zdolność tłumienia drgań, odporność cieplna i chemiczna oraz odporność na uderzenia – sprawiają, że używa się ich w częściach zlokalizowanych w rejonie silników, samochodowych instalacjach elektrycznych oraz w wyposażeniu wewnątrz i na zewnątrz pojazdów.

Alkohole OXO wytwarzane w naszych zakładach są dodatkiem do tworzyw. Siarkę zaś wykorzystuje przemysł oponiarski.

Przemysł elektrotechniczny

Własności elektroizolacyjne oraz samogasnące powodują, że produkowany przez nas poliamid 6 idealnie nadaje się do zastosowań elektrotechnicznych. Wykorzystywany jest do produkcji obudów skrzynek rozdzielczych, wtyczek, złącz, wtyków, wyłączników i gniazd elektrycznych.

Przemysł meblarski

Części do mebli, płyty, wkręty, kołki, części krzeseł, rolki, klamki i uchwyty. We wszystkich tych elementach producenci mebli korzystają z produkowanego przez Grupę Azoty mocznika technicznego, melaminy oraz poliamidu 6.

Artykuły AGD

Z tworzyw produkowanych w Grupie Azoty powstają części lodówek, zamrażarek, wirówek, pralek i urządzeń kuchennych.

Sport

Sprzęt wędkarski, części do nart, snowboardów, deskorolek, łyżworolek, kasków i rowerów. Wszędzie tam wykorzystywany jest nasz poliamid 6.

Farby i lakiery

Fabryki farb i lakierów potrzebują rozpuszczalników. Idealnie w tej roli sprawdzają się alkohole OXO produkowane w naszych zakładach.

Poznaj nasz model działania/tworzenia wartości
[201-4] [203-1] [203-2]

Naszym najważniejszym kapitałem są ludzie. Angażujemy nasze zasoby w rozwój kompetencji i budowanie środowiska pracy sprzyjającego innowacyjności procesowej i kreowaniu nowych produktów. Model biznesowy opieramy na sile tworzenia. Nasze produkty przekładają się na jakość ludzkiego życia, bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo.

Doceniamy naszych akcjonariuszy. Koncentrujemy się na dostarczaniu stabilnych i przewidywalnych wyników finansowych oraz zarządzaniu ryzykiem, w tym czynnikami niefinansowymi (ESG). Skala naszego biznesu pozwala nam wnosić pozytywny wkład w otoczenie gospodarcze i społeczne.

Zarządzamy Grupą świadomie – nasze inwestycje i poniesione nakłady przekładają się na wymierne korzyści:

 • wzrost kapitału finansowego,
 • wzrost kapitału produkcyjnego  w postaci oferowanych produktów, usług i wysokiej jakości ich dostarczania,
 • wzrost jakości kapitału ludzkiego,
 • wzrost kapitału intelektualnego organizacji,
 • wzrost kapitału naturalnego,
 • wzrost kapitału społecznego i relacyjnego.
Bezpieczna chemia
Nasze nakłady:
Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Zapewniamy bezpieczeństwo i jakość produktu - 100% istotnych kategorii produktów podlegają ocenie ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo otoczenia i konsumentów
 •  Zarządzamy jakością, wpływem środowiskowym i BHP w oparciu o uznane normy i systemy ISO, m.in. ISO 900, ISO 14001, PN-N-18001
 •  Nasze procesy są zgodne z międzynarodowym programem Product Stewardship (Fertilizers Europe)
 •  Ponosimy wydatki wpływające na poprawę bezpieczeństwa instalacji dla otoczenia - w 2016 r. – 11,68 mln zł, a w 2017 r. – 28,5 mln zł.
 •  Ponosimy wydatki wpływające na poprawę bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy - w latach 2016-2017 łączna ilość godzin szkoleniowych poświęcona tematyce bhp wyniosła ok. 115 tys. godzin
 •  Prowadzimy inwestycje zmniejszające negatywny wpływ na środowisko, w tym m.in. w zakresie odsiarczania spalin, oczyszczania ścieków przemysłowych - w 2016: 47,3 mln zł, a w 2017: 17,64 mln zł
 •  0 przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach
 •  Nasze systemy zarządcze działają efektywnie – w 2017r. miał miejsce tylko jeden przypadek wycofania z rynku jednej partii materiału siewnego, który został szybko wykryty i zutylizowany
 •  0 wypadków śmiertelnych
 •  Obniżenie emisji N2O w produkcji kwasu azotowego w wyniku modernizacji siatek katalitycznych i wychwytujących. W 2016 r. wskaźnik wynosił 0,97 kg N2O/t HNO3 – po modernizacji w 2017 r. – 0,68 kg N2O/t HNO3*.
 •  Zmniejszenie zużycia energii względem 2015 roku: w Grupie Azoty Kędzierzyn o ok. 25%; w Grupie Azoty Police o ok. 6%, Grupie Azoty S.A. o ok. 17%1
 •  Zmniejszenie intensywności zużycia energii elektrycznej w Grupie Azoty S.A. (Tarnów) o ok. 20%, o 0,29% w Grupie Azoty Puławy


*Podana informacja dotyczy Grupy Azoty Puławy.

Chemia użyteczna
Nasze nakłady:
Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Poziom przychodów ze sprzedaży nawozów Agro wzrósł o 1,2% w porównaniu do 2016 roku
 •  Prowadzimy wyjątkowy program Grunt to wiedza – zebraliśmy 28 tys. próbek gleby aż w 17 Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych, dzięki czemu rolnicy mogą poznać zapotrzebowanie na składniki odżywcze swoich gleb i zaplanować właściwą strategię nawożenia
 • Technologia SatAgro umożliwia rolnikom dostęp do narzędzi satelitarnych co umożliwia zdalne monitorowanie upraw


Rozwój oparty o innowacje
Nasze nakłady:
Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Nawiązywanie współpracy z instytutami naukowymi nad opracowaniem „inteligentnych nawozów” dostosowanych do poszczególnych roślin i warunków glebowych (wysokomarżowych, niskotonażowych produktów specjalistycznych dedykowanych konkretnym uprawom i odbiorcom) – współpraca z Agencją Rynku Rolnego oraz Instytutem Nowych Syntez Chemicznych
 • Od czasu powstania Grupy Azoty wydaliśmy ponad 80 mln zł na zlecenia dla Instytutu Nowych Syntez Chemicznych
 • Praca oraz badania prowadzone przez dwa własne Centra Badawczo-Rozwojowe
 •  Do 2020 roku wydatki na B+R+I osiągną poziom 1% przychodów Grupy Azoty S.A.


Wartość Grupy Azoty i wpływ na rozwój polskiej gospodarki
Nasze nakłady:
Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Jesteśmy jednym z największych konsumentów surowców w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 2016–2017 co roku na zakupy surowców potrzebnych do produkcji wydawaliśmy w skali Grupy ponad 7 mld zł
 •  Jesteśmy jednym z kluczowych pracodawców – tworzymy ponad 14,5 tys. miejsc pracy
 • [203-1]Inwestujemy w rozwój otoczenia – w 2016 roku przekazaliśmy w formie darowizn i sponsoringu2 ponad 9 mln zł, z kolei w 2017 6,7 mln zł.
 •  Budujemy relacje z sąsiadami m.in. poprzez Organizację Dni Otwartych, sesje dialogowe, wolontariat pracowniczy, oferowane stypendia dla uczniów
 • [201-4]Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa: dotacje na środki trwałe3: 2016 – 10 499 594 PLN; 2017 – 6 604 913 PLN, dotacje na materiały: 2017 – 68 057 PLN, pomoc publiczna związana z działalnością w strefie ekonomicznej: 2016 – 14 292 000 PLN; 2017 – 9 292 000 PLN; pozostałe dotacje państwowe: 2016 – 27 666 871 PLN; 2017 – 36 278 589 PLN; ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga podatkowa): 2016 – 187 291 PLN; 2017 – 327 488 PLN.
 •  Wzrost wyników operacyjnych Grupy Azoty
  · Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 9 617,495 mln zł (+7,3% r./r.)
  · EBITDA osiągnęła poziom 1 186,886 mln zł (+25,2% r./r.)
  · Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Azoty wyniósł 488,826 mln zł (+55,1% r./r.)
  · Grupa odnotowała korzystny wskaźnik zadłużenia ze wskazaniem na dług netto/EBITDA na poziomie 0,3
  · Wartość ekonomiczna zatrzymana wyniosła 427,97 tys. zł,
 • [203-2]Należności budżetowe odprowadzane do gospodarki dzięki działalności kluczowych spółek Grupy Azoty*
 •  21 - liczba uczestników sesji dialogowej


1 (jedynie w Grupie Azoty Puławy oraz w Grupie Azoty Police doszło do wzrostu o ok. 2% i 3%)
2 (z wył. Sponsoringu sportowego)
3 Dotacje na środki trwałe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Urzędu Regulacji Energetyki (świadectwa efektywności energetycznej)

* Należności budżetowe odprowadzane do gospodarki dzięki działalności kluczowych spółek Grupy Azoty
2016 [PLN]
2017 [PLN]
Podatek od nieruchomości
108 816 787
109 383 430
Podatek leśny
3 291
3 271
Podatek od środków transportowych
28 98829 291
Podatek rolny
4 426
4 318
Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy
Spis treści
Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy